Nghệ An hoàn thành việc chọn sách giáo khoa vào lớp 1

Nghệ An hoàn thành việc chọn sách giáo khoa vào lớp 1 2

Nghệ An hoàn thành việc chọn sách giáo khoa vào lớp 1: Bộ tiêu chí về lựa chọn sách giáo khoa do Sở Giáo dục và Đào tạo mới ban hành, theo tôi là phù hợp bởi đã quan tâm đến việc hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực của người học cũng như tạo điều kiện cho giáo viên trong việc đánh giá phẩm chất năng lực của học sinh. Đây cũng chính là những tiêu chí để lựa chọn sách giáo khoa lần này.

trung tâm Anh Ngữ tại Vinh

Nghệ An hoàn thành việc chọn sách giáo khoa vào lớp 1

Bộ tiêu chí về lựa chọn sách giáo khoa do Sở Giáo dục và Đào tạo mới ban hành, theo tôi là phù hợp bởi đã quan tâm đến việc hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực của người học cũng như tạo điều kiện cho giáo viên trong việc đánh giá phẩm chất năng lực của học sinh. Đây cũng chính là những tiêu chí để lựa chọn sách giáo khoa lần này.

Nghệ An hoàn thành việc chọn sách giáo khoa vào lớp 1

Sau gần 4 tháng chuẩn bị, đến thời điểm này, các trường học trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình phổ thông mới. Bộ sách theo kế hoạch sẽ được đưa vào sử dụng trong năm học tới 2020 – 2021.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố 5 bộ sách giáo khoa để các cơ sở giáo dục lựa chọn. Trong đó có 4 bộ sách giáo khoa thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và 1 bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Đào tạo đã tham mưu UBND tỉnh Nghệ An ban hành bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hiện, tất cả 547 cơ sở giáo dục tiểu học trong toàn tỉnh đã hoàn thành việc lựa chọn, công bố và niêm yết danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong năm học 2020-2021.

Nghệ An hoàn thành việc chọn sách giáo khoa vào lớp 1 2
Cụ thể, với môn Tiếng Việt, có 413 cơ sở giáo dục tiểu học (tỷ lệ 75,5%) chọn từ bộ sách “Cánh Diều” của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là các trường học tập trung chủ yếu ở vùng thành thị và đồng bằng.

Bên cạnh đó, có 134 cơ sở giáo dục tiểu học (tỷ lệ 24,5%) chọn từ bộ sách “Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong giáo dục” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và tập trung chính ở các huyện miền núi cao là Con Cuông, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương và Kỳ Sơn.

Nghệ An hoàn thành việc chọn sách giáo khoa vào lớp 1 1 Nghệ An hoàn thành việc chọn sách giáo khoa vào lớp 1 2

Về các môn học và hoạt động giáo dục còn lại (Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục Thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm): có 547 cơ sở giáo dục tiểu học (tỷ lệ 100%) chọn từ bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Ông Nguyễn Hồng Hoa – Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học – Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Căn cứ vào 4 tiêu chí mà UBND tỉnh đã ban hành thì cơ bản các cơ sở giáo dục đã lựa chọn được bộ sách phù hợp cho mình. Các trường cũng đã tính đến việc, từ năm học sau, sẽ lựa chọn bộ sách thống nhất trong toàn tỉnh. Còn lại, có một số môn có sự lựa chọn khác nhau là do các địa phương căn cứ vào điều kiện thực tế cũng như khả năng tiếp thu của học sinh trên địa bàn và điều đó sẽ tốt hơn cho các nhà trường trong quá trình tổ chức dạy và học.

Ngoài ra, việc một trường có thể sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa không ảnh hưởng đến việc tổ chức dạy học cũng như các hoạt động chuyên môn khác. Bởi lẽ chương trình mới được xây dựng cho phép giáo viên dạy học theo chương trình. Trong đó, chương trình là bắt buộc còn sách giáo khoa chỉ là tài liệu tham khảo và chương trình này cũng đã ban hành chuẩn đầu ra cho từng lớp. Vì vậy, dù học sách nào thì sau kết thúc học sinh sẽ đạt chuẩn đầu ra đúng theo quy định.

Từ thực tế này tôi cho rằng, khi chọn sách giáo khoa cần căn cứ vào các tiêu chí và quan trọng hơn khi chọn sách phải xác định được “Chọn sách cho ai”, đó là chọn cho học sinh và giáo viên – hai chủ thể sử dụng sách giáo khoa. Nhưng cũng cần có sự thống nhất của cả tỉnh, hoặc ít nhất là thống nhất trong toàn thành phố.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*